Hjo Biografförening

 


Hjo Biografförening kallar till årsmöte den 27/9, kl. 17.00 på Kulturkvarteret.


Biograföreningen återupptar sina visningar, efter uppehåll, under hösten 2020. Mer information kommer inom kort.


MvH


Fredrika Johansson, Ordförande, Hjo Biografförening