Hjo Biografförening

 


Tillfälligt uppehåll i Hjo Biografförenings visningar

 

Hjo Biografförening gör ett tillfälligt uppehåll i sina visningar i väntan på att nya avtal sluts mellan föreningen, kommunen och en extern aktör.

 

Hjo Biografförening har under åtta år visat flera filmer i månaden på Biografen Park i Hjo. En verksamhet som kunnat genomföras tack vare ideella krafter, samt stöd från kommunen i form av maskinist. Styrelsen, som länge dragit ett tungt lass, genomförde ett styrelseskifte under 2019. Dock saknas ännu en långsiktig lösning för tunga poster som kassör och sekreterare. Av den anledningen bad styrelsen Hjo Kommun om stöd i förändringsarbetet. Det styrelsen och kommunen gemensamt kom fram till var att undersöka möjligheten att ta in en extern aktör som kunde sköta filmsättning samt stora delar av ekonomi- och marknadsföringsarbetet. Denna aktör skulle föreningen sedan kunna samarbeta med.

 

För närvarande pågår sådana samtal mellan Hjo kommun och en aktuell aktör, men vi räknar dessvärre inte med att de kommer att vara avslutade innan januari. Detta betyder att vi inte har några filmvisningar under januari eftersom vi avvaktar att nya avtal ska slutas.

 

"Förhoppningen och målet är att visningarna ska kunna starta upp igen innan sportlovet", kommenterar Fredrika Johansson, ordförande i Hjo Biografförening.

 

Om föreningen

Hjo Biografförening bildades den 12 september 2012. Det är en ideell förening med syfte att främja biografkulturen i Hjo. Verksamheten baseras på ideellt engagerade personer med stort intresse för kulturellt arbete.

 

Kontakt:

 

Fredrika Johansson, Ordförande, Hjo Biografförening

Mail: admin@hjobio.com

Telefon: 076-2030949