Hjo Biografförening

Biografförenings styrelse består av:

 

Ordförande

 

Monica Rudberg

Strömsdalsvägen 34

544 31  Hjo

Telefon: 0503-31336

Mobiltel: 0734273714

E-post: monica@hjobiografforening.se


Kassör

 

Mait Chöler

Mobiltel: 070-3960871

E-post: mait.choler@gmail.com

 

Sekreterare


Gull-Britt Oskarsson

E-post: lillamunkebo@gmail.comWebansvarig, mm

 

Björn Ståhl

Mobiltel: 073-6795634

e-post bjorncstahl@tele2.seLedamot, bemanning


Fredrika Johansson

mobilte: 0762030949

e-past: johansson.fredrika@gmail.com

 

 

Ersättare


Kerstin Söderström

Jungmansvägen 4

544 33  Hjo

mobiltel: 0739-873179

e-post  kerstinsoderstrom65@gmail.com
Ersättare, Facebook

 

Thomas Hermansson

mobiltel: 0722-458075

E-post: herr.mansson@gmail.comE-post till  föreningen  info@hjobiografforening.se 


Vill du skicka ett meddelande till föreningen, använd gärna nedanstående formulär.