Hjo Biografförening

Biografförenings styrelse består av:

Ordförande

Monica Rudberg

Strömsdalsvägen 34

544 31 Hjo

Telefon: 0503-31336

Mobiltel: 0734273714

E-post: monica@hjobiografforening.se

 

Kassör

Mait Chöler

Mobiltel: 070-3960871

E-post: mait.choler@gmail.com

Sekreterare

 

Gull-Britt Oskarsson

E-post: gull-britt.oskarsson@hjomail.se

 

 

Webansvarig, mm

Björn Ståhl

Mobiltel: 073-6795634

e-post bjorncstahl@tele2.se

 

 

Ledamot, bemanning

 

Fredrika Johansson

mobilte: 0762030949

e-past: johansson.fredrika@gmail.com

Ersättare

 

Kerstin Söderström

Jungmansvägen 4

544 33 Hjo

mobiltel: 0739-873179

e-post kerstinsoderstrom65@gmail.com

 

 

 

Ersättare, Facebook

Thomas Hermansson

mobiltel: 0722-458075

E-post: herr.mansson@gmail.com

 

 

E-post till föreningen info@hjobiografforening.se

 

Vill du skicka ett meddelande till föreningen, använd gärna nedanstående formulär.