Hjo Biografförening

 

Åldersgränser

 

 

Det är Statens Medieråd som fastställer om en film skall få en lägre åldersgräns än 15 år för offentlig visning.

De kan då bestämma åldergränserna: Barntillåten, 7 eller 11 år. Om filmen inte är granskad eller om Statens Medieråd så bestämmer får den åldergränsen 15 år.

- När filmen är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap*.

- Vid 11 års gräns får barn som har fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.

- Observera att från den 1 mars 2017 så kan barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen.

En foajévärd eller annan biografanställd har som uppgift att kontrollera att åldersgränserna följs.

 

Biografpersonalen kontrollerar därför legitimation i vissa fall, varför man bör vara beredd att visa legitimation (pass går också bra) vid anmodan.

 

*Med vuxen avses en person som fyllt 18 år.

 

Läs vidare på Statens Medieråds sida